Sympathie

3 Boogschutter
23/24/25 nov.
Het tijdveld Sympathie.

Voetnoten

1) Op 24 nov. 1992 sprak koningin Elizabeth, tijdens een lunch, die de burgemeester van Londen haar aanbod ter gelegenheid van haar veertigjarige jubileum, tot de pers: ‘Er kan geen twijfel over bestaan dat kritiek goed is voor mensen, die deel uitmaken van het openbare leven. Maar kritiek kan net zo doeltreffend zijn, als zij wordt uitgeoefend met een vleugje voorzichtigheid, goedgemutstheid en begrip. Het jaar 1992 was voor mijn familie en mij een “annus horribilis”.’

2) In de katholieke kerk is 23 november de dag van St. Catherina, de beschermheilige van ongetrouwde meisjes en vrouwen. Dit zou terug kunnen gaan tot Artemis, de ongetrouwde godin, o.a. van de jacht.

3) Loesje is ook echt geboren. Een groep mensen was al een paar weken bezig met elkaar. Toen besloten ze om een vaste vormgeving en een naam te bedenken, waaronder ze voortaan zouden opereren. Om 18.40 riep iemand Loesje! De rest riep ja! Zo ontstond dit landelijk bekende ‘meisje’. De club is onafhankelijk, a – religieus, seksueel vrijzinnig, solidair, anti – autoritair. Het mysterie is nog steeds een kracht van Loesje. Is het een actiegroep, is het kunst, is het links? Dat ongrijpbare prikkelt. (Bron: Sterrentijd no. 33) N.B. Aangezien deze ‘geboortetijd’ exact is, is het interessant om de horoscoop van Loesje te bestuderen. Maan (het gevoelsleven) 27 Kreeft – Dienstbaarheid. Mercurius (ondersteuner v.d. Zon) 16 Boogsch. – Ledigheid. Venus (o.a. kunst, liefde) 17 Weegsch. – Kritiek. Mars (relatie met het werk) 2 Weegsch. – Ontberingen (o.a. ‘wildplakken’.) Jupiter (haar vader) 18 Boogsch. – Buitensporig. Saturnus (haar verborgen kracht) 11 Schorp. – De Haas.

4) ‘ Op 25 nov. 1911 kwam de Weense Psychoanalytische Vereniging bijeen om te luisteren naar een jonge, veel belovende analytica, juffrouw Sabina Spielrein. (16 Schorp. ?) Zij opperde aan de hand van sprookjes en mythen de gedachte, dat de seksuele drift niet alleen opbouwend, maar ook destructief van aard is. Onmiddellijk begonnen de aanwezigen heren te sputteren. ‘Pure speculatie! Het product van een zieke geest!’ werd er geroepen. Het idee van de doodsdrift werkte als olie op het vuur van de langzaam maar zeker oplaaiende ruzie tussen Freud en Jung.’ (Vkr.)

5) ‘De politie gaat er van uit dat de explosie op 24 nov. 1994, ’s ochtends om kwart voor negen, in de auto van de kunstenaar Rob Scholte, inderdaad is veroorzaakt door een handgranaat. Er is een veiligheidspin gevonden. (…) De toestand van Scholte, die beide benen is kwijtgeraakt, was vanmorgen ‘stabiel’. (Het Parool, 25 nov. 1994)

Geboren: Theodore Bundy, William Buckly, Andrew Carnegie, Joe Dimaggio, Judy Hall, Jeff Hunter, Georg Kaiser, Judy Hall, Loesje, Charles ‘Lucky’ Luciano, Toulouse Lautrec, Jaap van Meekeren, Conny Palmen, Rosa von Praunheim, Linda Trip.

Overleden: Anton Pieck, Jean Simmons, Ossip Zadkine.