De Voogd

18 Maagd
9/10/11 sept.
Het tijdveld De Voogd.

Voetnoten

1) ‘Op 10 sept. 1937 sprak Adolf Hitler tot de elite van de National Sozialistische Frauenschaft. De trouwe echtgenotes en trotse moeders waren bijeengekomen om hun geliefde Fuehrer te horen over het nieuwe Duitsland, waarin zij tezamen met hun wederhelften en kroost een hooggewaardeerde functie hoopten te vervullen. Tijdens het gloedvolle betoog begonnen de dames echter onrustig te kuchen. (…) Want Hitler maakte in bedekte termen reclame voor een Groot – Duitsland waarin kinderen verwekt en gebaard zouden worden buiten de zo vertrouwde huwelijkssponde. Hij suggereerde dat, wat hem betrof, het huwelijk de langste tijd had gehad. In de toekomst zou de staat uitmaken wiens sperma het Arische ras het best kon dienen. Een mager applausje was zijn deel. (…) Het volk was hier nog niet aan toe.’ (NRC. 20 juli 1995)

2) ‘Ver voordat het begrip BOM – moeder (Bewust Ongetrouwde Moeder) werd uitgevonden werd Josepha Mendels (18 juli, 1902, 25 Kreeft – De Eenling. Overl. 10 sept. 2002) in 1948 op 46 jarige leeftijd moeder van een zoon, die zij zonder man en vader opvoedde. Omdat zij in de oorlog al haar familie had verloren, wilde zij een kind dat haar naam zou dragen.’ (NRC)

3) Mao heeft overigens meer mensen omgebracht dan Adolf Hitler.

Zaken: Gilette Comp. – United States Steel.

Land: Trinidad, 31 aug. 1962.

Geboren: Theodor Adorno, Brassaï, Jose Feliciano, Stephen Gould, Ferdinand Marcos, Marco Pastors ?, Carl Sagan, Shlomo Sand ?, Gerhard Schröder, Tolstoi, Hellun Zelluf.

Overleden: Mao, Han Lammers, Josepha Mendels, Sissi ?