De Vernietiger

10 Ram
29/30/31 maart
Het tijdveld De Vernietiger – verbonden met Perseus. 1)

Voetnoten

1) Perseus, De Vernietiger, is een van de grote Griekse helden. Ten gevolge van een ondoordachte uitspraak was deze zoon van Zeus gedwongen om een vrijwel onmogelijk geachte opdracht uit te voeren. Gelukkig schoten enkele goden hem daarbij te hulp. Athena voorzag hem van een muts waarmee hij zich onzichtbaar kon maken, Hermes gaf hem sandalen waarmee hij kon vliegen en een kromzwaard, dat hem vrijwel onkwetsbaar maakte. Nadat hij het hoofd van de afgrijselijke Medusa had afgeslagen redde Perseus en passant de schone Andromeda (14 Ram) met wie hij daarna trouwde. Dit sterrenbeeld wordt ook met de andere klassieke helden Heracles en Theseus in verband gebracht.

2) 29 maart 2004. Ierland is het eerste land ter wereld waar het roken verboden wordt op het werk en in de horeca.

3) 30 maart 1858. Het potlood met een vlakje wordt gepatenteerd.

4) 30 maart 1941. ‘Generaal Oberst Halder schreef in zijn dagboek: ‘Wij voeren geen oorlog om de vijand te conserveren. De communist is niet onze kameraad, niet voor en niet na deze oorlog. Wij voeren een vernietigingsoorlog.’ (Bron: Het Parool)
-30 maart 1945: het zwaarste luchtbombardement op Berlijn in de Tweede Wereld Oorlog.

5) ‘Op 29 maart 1958 keerde de Spaanse koninklijke familie na de avondmis terug in hun residentie. In afwachting van het avondeten waren de prinsen Alfonso (14) en Juan Carlos (18) – de tegenwoordige koning – die zich verveelden, op de eerste etage aan het dollen met een klein pistool. Plotseling klonk er een luide knal. Alfonso bleek dodelijk in zijn gezicht getroffen te zijn door Juan Carlos. Aanvankelijk brachten de autoriteiten naar buiten, dat Alfonso zichzelf had doodgeschoten bij het schoonmaken van het wapen. Juan Carlos (5 jan. 1938, 15 Steenbok – Minzaamheid), die een militaire opleiding volgde, was al een jaar in het bezit van het pistool, waarmee hij de vorige dag op lantaarnpalen had geschoten. Zijn vader zou na het incident hebben geroepen: ‘Zweer mij, dat je het niet expres hebt gedaan!’ en gooide het pistool woedend in de oceaan. Een geheim onderzoek naar de schuldvraag werd door de familie afgewezen. Een officiële aangifte van het incident is nooit gedaan.’ (Vkr. 24 okt. 2008)

6) Op 30 maart 2001 werden in Moldavië twee vrouwen gearresteerd die mensenvlees te koop aanboden. Zij bleken dit bemachtigd te hebben in een openbare kankerkliniek.’ (Vkr.)

7) Uit de horoscoop van Goya: De Zon, 10 Ram. Mercurius (ondersteuner van de Zon) 13 Ram – De Strever. Ascendant (persoonlijke invulling) 27 Kreeft – Dienstbaarheid. Maan (het gevoelsleven)13 Kreeft – De Bolleboos.

8) Een blik in de horoscoop van Van Gogh: De Zon, 10 Ram. Mercurius (ondersteuner van de Zon) 26 Ram –  De Hoogverhevene. Ascendant (persoonlijke invulling) 26 Kreeft – De Zware of Moeilijke Weg. Maan (het gevoelsleven) 31 Boogsch. – Meesterschap. Mars (zijn werk) 27 Vissen – Tegenspoed. Venus (o.a. vrouwen, de kunst) 29 Vissen – Isolement. Saturnus (zijn verborgen kracht) 16 Stier – Schijnzekerheid. MC (imago, uitstraling) 22 Vissen – Onderworpen.

9) De schrijvers Steven Naifeh en Gregory White Smith publiceerden in 2011 een biografie over van Gogh, waarin zij stellen, dat hij om het leven is gebracht door twee kwajongens. Zie 7 Leeuw – De Superieur. Uit het boek blijkt, dat van Gogh altijd zijn zin doorzette. Alles moest gebeuren, zoals hij dat wenste, maar alles wat hij wilde mislukte. Altijd. Overal haakte hij af met ruzie. Het is een patroon dat zich zijn hele leven herhaalde, waarna er steevast een korte periode volgde van schuld, schaamte en zelfverwijten. Het boek is een karakterologische afrekening. Van Gogh was achterdochtig, bruusk, dreigend, driftig, dwingend, eigenwijs, haatdragend, koppig, kwaadaardig, laks, lastig, luidruchtig, manipulatief, obsessief, obstinaat, onbeschoft, ondankbaar, ongehoorzaam, opvliegend, slechtgehumeurd, slijmerig, spilziek, twistziek, veeleisend, venijnig, zelfingenomen. Hij leed volgens de auteurs waarschijnlijk aan ADHD.

10) Op 31 maart 1935 verscheen de strip Curley Harper voor het eerst. Curly begon als een atleet op een college, waar hij voortdurend medailles won en corruptie en omkoperij in de sport bestreed. Deze brandschone all American boy werd vervolgens een onderzoekend journalist en reporter, die corruptie in hoge kringen en misdaad in de top bestreed. In de oorlog joeg hij op Duitse spionnen, saboteurs en verraders. Na de oorlog probeerde hij het nog als onderzoeker voor een verzekering. Maar hij raakte uit de mode en de strip eindigde in 1950. (WEC)

Geboren: Jean Claude Brialy, Vincent Van Gogh, Jean Giono, Francis Goya, Richard Helms, Frankie Lane, Tom Sharpe, Meta de Vries ?

Overleden: Karl May, Erwin Piscator, Rudolph Steiner ?