De Verzoener

 3 Ram
22/23/24 maart
Het tijdveld De Verzoener.

Voetnoten

1) 23 maart 2001. Het Russische ruimtestation MIR, Vrede, komt aan zijn einde in de aardse atmosfeer.

2) Bron: Made in America. Auteur: Bill Bryson.

3) De Pers, 30 december 2008.

4) De Oostenrijkse filmregisseur Michael Haneke (23 maart 1942) zei hierover in een interview: ‘Het menselijk samenleven is in wezen een probleem van opvoeding. Ieder individu wil vrij zijn. Elk pas geboren kind is gericht op bevrediging van zijn eigen behoeften. Opvoeding is het proces, waarbij iemand leert, dat hij niet alleen op de wereld is. Zelfs in de meest liefdevolle opvoeding is dat uiterst pijnlijk. De wil van het individu moet tot op zekere hoogte worden gebroken om te kunnen leven met anderen. Dat gaat niet zonder kwetsuren. Daarom is de opgave van opvoeding ook zo immens.’ (NRC. Cult. Supl. 13 nov. 2009)

5)-23 maart 1949. Libanon sluit een wapenstilstand met Israel.
-23 maart 1966. De eerste ontmoeting na vierhonderd jaar vindt plaats tussen vertegenwoordigers van de Katholieke en de Anglicaanse kerk.
-22 maart 2006. ETA, de Baskische afscheidingsbeweging, kondigt een permanente wapenstilstand aan.
-23 maart 2006. Drie leden van Christian Peacemaker Teams, een vredesorganisatie, worden in Bagdad vrijgelaten, na 118 dagen gevangenschap en de dood van een collega.

6) -22 maart 2002. ‘Een vrouw in Engeland kreeg van de rechter het recht om te mogen sterven. Zij was verlamd en ademde door een machine. De doktoren moesten deze machine uitzetten, als zij daar om vraagt, wat zij eerst weigerden, hetgeen ook is gebeurd.’ (Wiki)
-22 maart 2003. ‘Een tienjarige jongen, die werd aangereden door een auto, toen hij drie was, daarbij vanaf zijn nek verlamd raakte en sindsdien ademt met behulp van een apparaat, kreeg door het High Court in Birmingham een van de allerhoogste schadevergoedingen toegewezen, die ooit zijn gegeven: 51 miljoen pond.’ (Times, 23 maart 2003)

Geboren: Cindy Crawford (1.42), Joan Crawford, prins Pieter Christiaan, Max Ernst, Erich Fromm, Juan Gris, Michael Haneke, Marika Kilius, Akira Kurusawa, Karl Malden, Leontien van Moorsel?, Dane Rudyar, Hugo Tognazzi, Lee Towers, Martin Walser, generaal William Westmoreland, Reese Witherspoon.

Overleden: Herman Broekhuizen, Wolfgang Wagner.