Hestia

22 Tweelingen
11/12/13 juni
Het tijdveld Hestia – de godin van De Huiselijke Haard, de Vuurplaats.

Voetnoten

1) Op 11 juni vonden in Rome de Matralia plaats, ter ere van Mater Matuta. Op deze dag offerden tantes voor de gezondheid en de veiligheid van hun nichtjes en neefjes. Matuta was verbonden met Juno – Hera maar vooral met Vesta – Hestia. De Griekse godin Hestia (De Vuurplaats, de haard) was de godin van het gedomesticeerde vuur, en daarmee van de huiselijke haard. Op de Olympos was zij de enige godin, die niet deelnam aan de onderlinge intriges. Ze was kuis en bleef maagd, evenals Athena en Artemis. Hestia werd in ieder huis vereerd, de vuurplaats was het centrum van het familieleven. De huiselijke haard was zelfs zo heilig, dat smekelingen en vervolgden daar een veilige wijkplaats vonden. Later had iedere stad een centrale Hestia, vuurplaats. Bij volksverplaatsingen werd het vuur meegegeven in vuurpotten. Dit gaat terug tot de oudste tijden, toen de beheersing van het vuur werd ontwikkeld. Er zijn nauwelijks afbeeldingen van Hestia gevonden. Zij is een manifestatie van de Grote Godin. Ze staat voor de vrouwelijke warmte en bescherming, die leiden tot vooruitgang en voorspoed. Onder haar invloed vallen de persoonlijke bescherming, de eedaflegging, het persoonlijk geluk en de heilige plicht tot gastvrijheid.

2) 2 juni 1978. David Berkowitz, zich noemende Son of Sam, moordenaar van zes jonge vrouwen, wordt veroordeeld tot 365 jaar gevangenisstraf.

3) Uit de horoscoop van Anne Frank: Zon 22 Tweelingen -Hestia. Mercurius (ondersteuner v.d. Zon) 17 Tweelingen – De Onthande. Ascendant (persoonlijke invulling) 1 Leeuw – De Sterke Man. Mars (haar werk) 17 Leeuw – De Grote Reis. Maan (gevoelsleven) 27 Leeuw – De Zeis. Jupiter (haar vader?) 30 Stier – De Geprivilegieerde. Venus (haar moeder?) 7 Stier – Het Ongetrouwde Meisje. Saturnus (haar verborgen kracht) 28 Boogsch. – De Kameel.

4) 4) Op de zeldzame afbeeldingen van de godin Hestia heeft zij ernstige, waardige trekken.

5) Loving Day. ‘Het waren twee doodgewone mensen. Ze groeiden op in Central Point, een gehuchtje vlakbij Washington. Ze hadden alleen lagere school. Richard Loving werd metselaar. Soms kwam hij bij Mildred thuis, als haar broers muziek maakten. Hij was blank en zij was zwart. Ze werden verliefd. Toen ze zwanger werd trouwden ze in Washington. Maar in de staat Virginia, waar zij woonden, waren gemengde huwelijken niet toegestaan. (…) Ze werden door de politie van hun bed gelicht en in de cel gestopt en daarna door de rechter gedwongen om Virginia voorgoed te verlaten. Zes jaar woonden ze in Washington, ze hadden een ideaal huwelijk zonder een dag ruzie. In1964 maakte de nieuwe segregation act een einde aan de rassenscheiding in openbare gelegenheden. Mildred schreef een brief aan de minister, of ze nu in Virginia haar familie kon bezoeken. Dat kon nog niet, maar hij verwees haar naar de Amerikaanse Burgerrechten Bond. Deze bracht de zaak Loving versus the commenwealth of Virginia tot aan het Hoogste Gerechtshof. Op 12 juni 1967 werd de uitspraak gedaan: alle wetgeving in de VS, die rassenscheiding ondersteunde, werd in een keer definitief verworpen. Zo komt het dat 12 juni Loving Day wordt genoemd.’ (NRC.15 juni 2008)

6) 12 juni 1897. Karl Elsener vraagt octrooi aan op het Zwitserse zakmes.

Geboren: President Bush Sr. , Christo, Anthony Eden, Anne Frank, prins Ali Khan, Garcia Lorca, Egon Schiele, Tineke Schouten.

Gestorven: Roy Avina, Jürgen Gosch.

Vermoord: Nicole Simson.