De Lieftallige

11 Ram
30/31 maart – 1 april
Het tijdveld De Lieftallige – verbonden met Isis, Hathor, Aphrodite, Venus.

Voetnoten

1) Hathor heerste over de vrouwelijke bezigheden, zoals toilet maken, muziek en dans, het weven van kransen en plezier maken. Haar tempel was een plaats van vreugde en geluk. Haar beeld werd blootgesteld aan de stralen van de opgaande zon, waarna er feest werd gevierd. Bij de Grieken heette de godin van de liefde Aphrodite. ‘De uit schuim geborene’ was het ideaal van schoonheid en lieftalligheid. Oorspronkelijk was zij de godin van de lente, de vruchtbaarheid en de voortplanting, later ook van het huwelijk en het huisgezin. Tenslotte werd zij toch voornamelijk de godin van de liefde en schoonheid. Enerzijds was ze de beschermster van de kuise liefde, anderzijds de godin van het zinnelijk liefdesgenot. Aphrodite hield zich ver van het oorlogsgeweld en in haar tempels mochten geen bloedige offerrituelen gehouden worden. Bij de Romeinen heette zij Venus. Oorspronkelijk een plaatselijke lentegodin, werd zij de stammoeder van het Romeinse volk. De lentemaand April (Aphrodite) is naar haar genoemd en aan haar gewijd. Op 1 April werd er overal rondom de Middellandse Zee aan Hathor – Aphrodite – Venus geofferd.

2) 30 maart 2006. Om zes uur ’s avonds kondigde koningin Beatrix (12 Waterman – Te Onstuimig) in een toespraak op de televisie aan dat haar zoon Willem Alexander (8 Stier – Gevoelsarmoede) zou gaan trouwen met Maxima (26 Stier – Rijke Oogst).

3) 31 maart 1930. De gezamenlijke Amerikaanse filmproducenten en distributeurs ondertekenen de zg. Production Code, waarin is vastgelegd wat voortaan wel en niet in films mag worden gezegd. Als Bill zegt ‘I don’t get you,’ en Goldie antwoordt ‘You could if you wanted,’ mag dat niet meer.’ (NRC)

4) 31 maart 1896. Het patent op de ritssluiting.

5) ‘Op 31 maart 1986 vond de duurste scheiding in de geschiedenis plaats. De 28 jarige Saoedische Sheik M al F. werd door een rechtbank in California verplicht tot het delen van zijn vermogen van zeven miljard dollar met zijn ex – vrouw.’

6) 31 maart 1889. De Eifeltoren wordt geopend voor het publiek.

Geboren: Herb Albert, Warren Beaty, Richard Chamberlaine, Eric Clapton, Rene Descartes, Sergei Diaghilev, Celine Dion, Jan Eilander, O. W. Fisher, John Fowls, Frederic Gardner, Astrud Gilberto, Nicolai Golgol, Shirley Jones, Emma Jung, Maximiliaan1, Hugo Metsers ?, Marga Minco ?, Antonio Moreira da Silva, Sean O’ Casey, Ageeth Scherphuis, David Steele, Torquato Tasso, Paul Verlaine, Diana Vandenberg, Christopher Walken.

Overleden: Willem Cordia, Rob Stolk.