Nuttige Hulp

22 Stier
10/11/12 mei
Het tijdveld Nuttige Hulp – De Helpende Hand.

Voetnoten

1) ‘Florence Nightingale werd door anderen ervaren als ‘onsympathiek, liefdeloos, zuur, niet teder, een verschrikkelijke vrouw, een complete egotist, dominant met een ijzeren wil.’ Op haar 17de had ze een religieus visioen. Sindsdien geloofde zij, dat ze een goddelijke roeping had.’

2) ‘Volgens een advies van de Raad voor Jeugdbeleid en de Nederlandse gezinsraad, dat op 12 mei 1995 werd aangeboden aan de staatsecretarissen van Justitie en van Volksgezondheid, moeten kinderen vanaf twaalf jaar in het uiterste geval zelf naar de rechter kunnen stappen. Als bv. blijkt, dat de ouders het kind mishandelen en de hulpverlening niet genoeg kan doen, zou het kind zelfstandig de rechter moeten kunnen inschakelen.’(Vkr. 12 mei 1995)

3) 12 mei 1941. Konrad Zuse presenteert in Berlijn de eerste programmeerbare, geheel automatische computerrekenmachine.

4) 12 mei 1935. Robert Smith en Bill Wilson stichten Alcoholics Anonymous.

– 12 mei 1994. De Jellinek Kliniek presenteert een plan voor een particuliere gevangenis voor verslaafden.

Geboren: Bertus Aafjes ?, Irving Berlin, Ton van Duinhoven ?, Gabriel Fauré, Marco Ferreri,  Katharine Hepburn, Harvey Keitel, Jiddu Krishnamurti, Jules Frederic Massenet, Frans Molenaar, Gregor von Rezzori, Margaret Rutherford, Dante Gabriele Rosetti.

Overleden: Clark Accord.