Minzaamheid

15 Steenbok
4/5/6 jan.
Het tijdveld Minzaamheid.

Voetnoten

1) Fanny De Vries, overleden op 4 jan. 2012, was een van de eersten die alles deden om de slachtoffers uit de concentratiekampen en de onderduik op te vangen met dekens, voedsel en onderdak. Ze begreep hoeveel pijn en verdriet er was in een tijd dat Nederland bezig was met de wederopbouw en zich nauwelijks bezighield met de terugkeer van  deze lichamelijk en geestelijk beschadigde mensen. ‘Niemand deed wat. Wij Joden moesten het zelf doen.’

2) Persephone, dochter van Zeus en Demeter, was tegen haar wil getrouwd met Hades, de god van de onderwereld. Zij verbleef een derde deel van het jaar in de onderwereld en was het symbool van het afsterven en weer opkomen van de plantenwereld. 5 jan. was in Italië La Befana, de Goede Heks, die cadeautjes brengt aan de kinderen.

Geboren: Konrad Adenauer, Hetty Blok ?, Cruz Bustamante, koning Juan Carlos v. Spanje, Gustave Doré, Robert Duvall, Umberto Eco, Augustus John, Diana Keaton, Maria Schell, Peter Struyken, Yves Tanguy, Wieland Wagner.

Overleden: Edgar Cayce, Peter Postlethwaite, Nel van Vliet?