De Doelloze

14 Leeuw
(4)/5/6/7 aug.
Het tijdveld De – Het Doelloze – Het Zinloze.

Voetnoten

1) Het is schrijnend dat de eerste atoombom is afgeworpen op 6 aug. 1945 op Hiroshima in dit veld. Het laat zien dat de atoombom strategisch niet nodig was om Japan te onderwerpen.

Astrologen zouden zich, met gebruikmaking van de tijdvelden, hierover nog eens moeten buigen. Het dichtst bij de Zon, in de horoscoop van de Atoombom, staat Pluto, de Grote Kosmische Vernietiger – de Dood. Nl. op 10 Leeuw – De Doodgraver. Feitelijk staat de Dood hier op de plaats van de dood.

Mercurius, de ondersteuner van de Zon, dus van het doelloze, zinloze, staat op 5 Maagd – Doelmatigheid. Deze zinloze uitroeiing was dus beleid. De rest van de horoscoop is nu niet interessant. Genoemde drie tijdvelden omschrijven samen de essentie van deze massamoord.

2) ‘Robert Mitchum (6 augustus1917) was een groot filmacteur. Hij speelde in meer dan 125 films, maar roem of geld, het kon hem allemaal niets schelen. Toen iedereen jubelde over Marlon Brando, die zich zijn rollen inleefde volgens de Stanislavsky methode, zei Mitchum dat hij acteerde volgens de Smirnov methode: een fles wodka per dag.’

3) ‘Roman Opalko, overleden op 6 augustus 2011, begon in1965 met zijn levenswerk 1965/1-00 . Linksboven op een zwart doek schilderde hij met de kleinste kwast, die hij kon vinden het cijfer 1. Daarnaast schilderde hij opeenvolgende getallen, net zo lang tot de hoek rechtsonder was bereikt. Daarna telde hij verder op het volgende schilderij.’

Historisch: de atoombom op Hiroshima.

Land: Bolivia, 1825.

Geboren: Neill Armstrong, Conrad Aiken, Lucille Ball, sir Alexander Flemming, Roland Laing, Robert Mitchum, Emil Nolde, Percy Shelley, Arnold Schönberger, Joran van der Sloot, Cary Tefsen ?, Lord Alfred Tennyson, De Zangeres zonder Naam.