Het Zwakke

21 Waterman
(8)/9/10/11 feb.
Het tijdveld Het Zwakke.

Voetnoten

Geboren: Mia Farrow, Arnold Keyserling, Lolle Nauta, King Vidor.

Zelfdoding: Anna Nicole Smith.