Ware Vrienden

Het tijdveld Ware Vrienden – verbonden met Pollux.

Voetnoten

1) Het concept van de twee kosmische broers gaat terug tot in de vroegste oudheid. Bij de Egyptenaren waren het de goden Seth en Horus. De Griekse astronomie kende Castor (Bever) en Pollux (Polydykeus, Veel Zoete Wijn), twee broers, die in dezelfde nacht bij hun moeder Leda (Dame) verwekt werden door twee vaders, van wie de een goddelijk, nl. Zeus, en de ander een sterfelijk mens was. De broers waren onafscheidelijk. De sterfelijke Castor werd soldaat en paardentemmer, Pollux was een bokser. Zij vergezelden Jason aan boord van de Argo op zijn zoektocht naar het Gulden Vlies. Toen Castor sneuvelde in een strijd met een andere tweeling 6), wilden de twee broers bij elkaar blijven. Zeus stond hen daarop toe om gezamenlijk de ene dag in de hemel en de andere dag onder de
aarde te verblijven. Het tijdveld Ware Vrienden staat ondervloed van Pollux, die bij zijn broer wilde blijven.
2) ‘Claus, de ongelukkige zoon van Thomas Mann, die op zoek was naar huiselijk geluk en erkenning en beide niet vond, pleegde zelfmoord op 21 mei 1949. Zijn vader kwam niet naar zijn begrafenis, omdat hij een lezing moest geven. Erkenning kreeg Claus Mann pas na zijn dood.’
3) 21 mei 1924. Twee bevriende studenten in Chicago, Richard Loeb en Nathan Leopold, vermoorden de veertienjarige Bobby Franks in een zg. ‘thrill killing’, ‘om te weten hoe dat voelt’.
4) 21 mei is de Werelddag voor Diversiteit, dialoog en ontwikkeling. In Rome werd op 21 mei de Agonalia gevierd, een inwijdingsfeest waarop jongens tussen 14 en 17 jaar hun eerste toga kregen, de overgang naar de volwassenheid.
5) Op 21 mei 1945 traden Lauren Bacall en Humphrey Bogart in het huwelijk.
6) Op 21 mei 1972 werd de Piëta van Michelangelo in het Vaticaan door een gestoorde Australiër met een hamer ernstig beschadigd. Dit lijkt misplaatst in dit tijdveld. Maar in het mythologische verhaal over Castor en Pollux wordt verteld dat Castor, in het gevecht met de andere tweeling, een van hen doodt. Diens broer begraaft hem en richt een grafmonument voor hem op. Castor slaat dit echter hooghartig stuk terwijl hij honend uitroept: ‘Je broer vocht niet beter dan een vrouw!’ Daarop draait de ander zich om en steekt Castor dood.

Opgericht: Christian Science Church, 21 mei 1894.

Geboren: Charles Aznavour, Paul van den Boeijmans, Naomi Campbell, Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes en Dr. Watson), Hergé (Kuifje en Bobby), sir Lawrence Olivier, Vance Packard, Harold Robbins, Henri Rousseau, Jean Tinguely, Richard Wagner.

Overleden: Driek van Wissen ?