Inleiding

De Thebaanse Kalender is de hedendaagse beschrijving van een vergeten stelsel van 360 archetypes, dat wellicht teruggevoerd kan worden tot de dagelijkse huisgoden in Mesopotamië, het Twee Stromen Land, dat vele duizenden jaren geleden de bakermat van de Westerse beschaving was.

Rondom het jaar 100 na Christus is dit voor het eerst vastgelegd in Egypte. Tezamen geven deze archetypes een verbluffend, onverhuld beeld van de werkelijkheid, samengesteld uit elementen uit de voorchristelijke mythologie. Hieruit blijkt dat achter onze kalender een vaste structuur schuil gaat, waarbinnen onze levens zich afspelen. Dit kan duidelijk beschreven worden. Aan de hand van bv. een geboorte- of sterfdatum kan men het archetype opzoeken, dat bij iemand hoort. Ook historische feiten, en zelfs triviale gebeurtenissen vallen onder dit verschijnsel.

Astrolabium Planum
Deze archetypes zijn verbonden met de omloop van de zon door het kalenderjaar en vallen min of meer samen met de 360 graden van de Zodiak. Toen de Arabieren zich rondom het jaar 400 in Egypte vestigden is dit systeem overgenomen door Arabische astrologen, die er dankbaar gebruik van maakten, hoewel het feitelijk geen astrologie is. Bijna duizend jaar later, in de dertiende eeuw, is een beschrijving van deze kennis in de bibliotheek van het Vaticaan beland. Ook de Katholieke Kerk omarmde deze kosmologie uit de Oudheid.

Aan het einde van de vijftiende eeuw verscheen er in Venetië een geïllustreerde ‘update’, getiteld Astrolabium Planum. Dit boek is eeuwen lang in verschillende Europese landen herdrukt. Dit boek, “De Thebaanse Kalender” is een gemoderniseerde versie hiervan, geschreven voor een algemeen publiek , en tevens zeer waardevol voor hedendaagse astrologen.

Een archaïsche dieptepsychologie
Dit raadselachtige fenomeen is uiteraard volledig in tegenstelling met ons causale denken, zoals zich dat sinds de Verlichting in de 18de eeuw ontwikkeld heeft, maar wie zich hierin verdiept, zal de geldigheid ervan niet kunnen ontkennen. We zouden hier kunnen spreken van een archaïsche diepte-psychologie, die ook voor moderne mensen herkenbaar is. Vermoedelijk zijn er in deze wonderlijke materie nog meer aspecten verborgen, die voor ons relevant kunnen zijn, maar daarvoor is nader onderzoek nodig.
De bedoeling van deze publicatie is hiervoor belangstelling op te wekken en de lezer aan te zetten tot eigen onderzoek.

Gerben Hellinga

De Thebaanse Kalender. Uitgeverij Aspekt. € 27,95. ISBN 9789461531056