Implosie

21 Weegschaal
12/13/14 okt.
Het tijdveld Implosie.

Voetnoten

1) In de voorchristelijke tijd was de ezel een symbool van onheil en verbonden met de primitiefste instincten, maar het dier werd door het Christendom gekaapt als een symbool van onderworpenheid en dienstbaarheid. (Maria en het kind op een ezel, Jezus rijdt naar Jeruzalem op een ezel.)

2) ‘J. Craig Venter (14 oktober 1946), de Amerikaanse biochemicus, die eind jaren negentig wereldberoemd werd vanwege zijn sleutelrol bij de ontcijfering van het menselijk genoom, heeft daarna persoonlijk gelobbyd bij het Nobelprijscomité om de Nobelprijs te krijgen. Dat is not done in Stockholm. Mogelijk is dat de reden, dat hij de prijs (nog) niet heeft gekregen.’

3) ‘Op maandag 13 oktober 2008 kregen de topbankiers van de grootste Am. banken te horen, dat hun banken gedeeltelijk zouden worden genationaliseerd. In Amerika is dat een ongekende maatregel. In het land, dat prat gaat op de strikte scheiding tussen overheid en bedrijfsleven, was het tot voor kort ondenkbaar,dat de overheid aandelenbelangen zou verwerven in het bankwezen. De bankiers hoorden verbijsterd toe hoe de minister van Financiën zijn op Europese leest geschoeide plan ontvouwde. Paulson liet geen ruimte voor discussie en zette hen voor het blok. Wie niet tekende hoefde geen hulp meer te verwachten. De spanningen liepen hoog op, (…) maar om halfzeven hadden alle bankiers hun handtekening gezet.’ (Vkr. 17 okt. 2008)

4) ‘In de nacht van 13 op 14 oktober 1966 diende de fractievoorzitter van de KVP, Norbert Schmelzer (22 maart 1921, 2 Ram – De Heraut) aan het eind van de algemene beschouwingen een ogenschijnlijk tamelijk onschuldige motie in over de stijging van de overheidsuitgaven. De motie werd echter door premier Cals en diens kabinet opgevat als een teken van diep wantrouwen. Nadat de motie was aangenomen diende Cals het ontslag van zijn kabinet in. De minister van Financiën Vondeling noemde het een ‘moord met voorbedachte rade’. Premier Cals huilde toen hij Binnenhof verliet. (…) Deze crisis werd bekend als ‘De Nacht van Schmelzer’. Het onderlinge wantrouwen tussen de KVP en de sociaal – democraten, dat hiervan het gevolg was, heeft de Nederlandse politiek nog lang bepaald.’ (Het Parool, 15 nov. 2008)

5) ‘Een droevige weduwnaar bouwde een guillotine om zichzelf te onthoofden. Twee maanden na de dood van zijn vrouw legde hij  op 13 oktober 1994 zijn hoofd onder het zware stalen snijmes en knipte met een schaar de draad door. Hij werd netjes onthoofd.’ (Times, 3 dec. 1994)

6) ‘De dood van een tweejarig meisje knaagt aan Chinezen. Yueyue kwam op 13 okt. 2011 op een markt in Foshan onder een bestelwagen. De chauffeur reed door. Achttien omstanders, bleek uit cameratoezicht, lieten de ernstig gewonde peuter aanhaar lot over. Pas nadat een tweede vrachtauto over haar heen was gereden, greep een oude vrouw in. Nu is op Weibo (het Chinese Facebook) de nationale gewetenswroeging al dagenlang een van de belangrijkste onderwerpen.’

7) Op 13 oktober 1859 voltooide Multatuli het manuscript van zijn boek Max Havelaar, een aanklacht tegen uitbuiting en kolonialisme, met als hoofdthema: De Javaan wordt mishandeld!

Geboren: Hannah Arend, Georges Brassens, Lenny Bruce, Farah Dibah, Nancy Kerrigan, Heinrich Lübke, prinses Margarita, Yves Montand, General Motors, ‘Ravachel’, Kurt Schumacher, Robert Schumann, J. Graig Venter, Paul Witteman.

Overleden: Leonard Bernstein,  Herman Pieter Bakker Schut, Herman Franken, Gus Hall, Gerard Tholen.