De Liggende Eenhoorn

4 Vissen
22/23/24 feb.
Het Tijdveld De Liggende Eenhoorn.

Voetnoten

1) ‘Er is maar een moreel principe, zo schrijft Schopenhauer in zijn verhandeling Over de grondslag van de moraal. Liefde volstaat niet en is (als een vorm van egoïsme) zelfs meestal contraproductief. Medelijden is het morele principe. Want als alle leven lijden is, dan kunnen wij slechts opgaan in het grotere geheel wanneer we delen in de smart van iedereen.’

2) ‘De huisarts W.v. O. is op 21 feb. 2001 door de Amsterdamse rechtbank schuldig bevonden aan moord omdat hij het leven van een 84 jarige patiënte had beëindigd maar daarbij niet aan de zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. Toch krijgt hij geen straf omdat hij naar eer en geweten heeft gehandeld en zich zeer begaan heeft getoond met het lot van de patiënte. Hij heeft zich laten leiden door wat hij in haar belang achtte, zegt de rechtbank. (…)’

Geboren: Drew Barrymore, August Bebel, Luis Bunuel, Chopin, Sacha Guitry, Arnon Grunberg, Heinrich Herz, Christine Keeler, Anton de Kom ?, Lennie Kühr, Nicky Lauda, Giullieta Masina, Tom Okker ?, Sam Peckingpah, Henri Polak, Lord Baden – Powell, Arthur Schopenhauer, Andres Segovia,   Richard Tarnas, George Washington.

Overleden: Fons Rademakers.

Vermoord: Malcolm X.