De (Rituele) Slachter

12 Kreeft
2/3/4 juli
Het tijdveld De (Rituele) Slachter.

Voetnoten

1) In de Griekse oudheid vond op 2 & 3 juli de zg. Bouphonias plaats, een slachtfeest ter ere van Zeus Polies, waarbij geofferd werd om het kwaad te bezweren. Hierin speelde het mes een grote rol. Dit voorwerp werd gezien als een instrument in de hand van moordenaars, maar ook als een zelfstandig wezen met een eigen wil.

2) ‘De altijd met zijn gezondheid sukkelende Franz Kafka zonderde zich bij voorkeur af. Hij was panisch overgevoelig voor storende geluiden, hechtte een bijna ziekelijke waarde aan lichaamsverzorging en kleding en leefde strikt vegetarisch. Toch meldde hij zich in 1915 vrijwillig voor dienst aan het front maar zijn werkgever, een verzekeringsmaatschappij, diende een verzoek in tot vrijstelling wegens onmisbaarheid, zeer tot Kafka’s ongenoegen. Zijn relaties met vrouwen waren problematisch. Hij is gestorven aan tuberculose. Enkele jaren voor zijn dood had hij zijn vriend Max Brod opdracht gegeven om alle prozafragmenten, brieven en dagboeken na zijn dood te vernietigen, hetgeen Brod niet heeft gedaan. De vraag is, waarom Kafka dat niet zelf heeft gedaan. Hij wist immers lang van te voren dat hij ging sterven.’

3) 3 juli 2009. Het gerechtshof in Leeuwarden sprak vrijdag café De Kachel vrij van het schenden van het rookverbod. Het rookverbod in de horeca is op zand gebouwd, er is geen wettelijke basis voor.

4) Deze sekte, een soort zelfhulp-religie, pretendeert iemands mentale kracht zo te kunnen verhogen, dat de boze geesten, die hem kwellen, vanzelf zullen verdwijnen. Deze harde, onbarmhartige filosofie stimuleert het superioriteitsgevoel.

5) ‘De verbinding tussen de motor en het kwaad is waarschijnlijk voor het eerst gelegd op 4 juli 1947, toen een motorclub in het Amerikaanse stadje Hollister in California zijn tenten opsloeg en de mannen flink gingen zuipen en vechten. Een artikel in Life blies de affaire flink op en vanaf dat moment was de motorcycle outlaw geboren.’ (NRC. 9 maart 2007)

6) Maurice Girodias, uitgever van de Olympia Presse, overleed op 3 juli 1990. Hij publiceerde Engelstalige, onschuldig ogende paperbacks die in Parijs werden uitgegeven. Het waren echter pornografische romans en verboden boeken van topauteurs, zoals Burroughs, Miller, Becket, Nabokov en J.P. Donleavy, die elders geweigerd waren.
De relaties met zijn wereldberoemde auteurs verliepen aanvankelijk altijd vlekkeloos, tot het moment van publicatie was er geen vuiltje aan de lucht. De eerste wrijvingen ontstonden als Girodias moest betalen. Dat werd een treurige aaneenschakeling van dreigbrieven, piratenedities, twistende advocaten en wanhopige schrijvers. De laatste woorden, die Girodias in een onvoltooid autobiografisch document heeft geschreven, zijn: ‘Fuck and fuck and fuck’.

Landen: Filipijnen, 4 juli 1946 – Algerije, 3 juli 1962.

Geboren: Elia Ashmole, Tom Cruise, Jerry Hall, koning Hassan II v. Marocco, Herman Hesse, Garibaldi, Franz Kafka, Ute Lemper, Gina Lolabrigida, Alexandra Radius ?, Ferdinand Sauerbruch, Felix Timmermans.

Overleden: Gottfried von Bismarck, Jacques Chapel, Girodias.