Gestagneerd

9 Maagd
31 aug. – 1/2 sept.
Het tijdveld Gestagneerd – Ook: Lokkend Fortuin.

Voetnoten

1) Merkwaardig is dat dit ‘rode gezicht’ in dit tijdveld inderdaad voorkomt.

2) Op 31 aug. 1942 ontving de Kultuurkamer een aanmeldingsformulier van de schrijver W. F. Hermans (1 sept. 1921. Overl. 27 april 1995, 8 Stier – Gevoelsarmoede). Wie kunstenaar wilde zijn was verplicht zich aan te melden. Dit was een dag voor Hermans 21 werd, hij wilde er kennelijk graag bij horen. (Het vond plaats in hetzelfde tijdveld waarin hij is geboren. Zie voetnoot 4.) Joden waren uiteraard uitgesloten. Hermans had toen een verhaal gepubliceerd. Na de oorlog schreef hij verscheidene romans en novellen waarin de oorlog een rol speelt en viel hij in artikelen diverse auteurs aan die, naar zijn mening, in de oorlog niet zuiver op de graat waren geweest. Hij heeft zijn eigen aanmelding altijd buiten de publiciteit weten te houden.’ (Bron: Vkr. 17 sept. 2011)

– Günther Reinemer was een jonge SS officier, die een death squad aanvoerde in het concentratiekamp Treblinka. Na de oorlog kreeg de CIA hem te pakken. Hij kreeg de keuze spy or die. Hij kreeg een opleiding en werd CIA spion in Oost- Duitsland onder de naam Hans – Gabor Wagner, een Jood. Hij trouwde met een Française, die kinderen van hem kreeg. In 1957 vluchtte hij naar West – Duitsland. Hij reisde regelmatig naar Israel, leerde Hebreeuws en bestudeerde de Joodse cultuur. In 1969 ging hij in Israel wonen. Daar ontmoette hij de weduwe Rosa, wier echtgenoot op 31 augustus 1958 in 8/9 Maagd was overleden. Zij was op bezoek bij familie. Hij ging met haar mee naar Venezuela. Ze waren vijftien jaar getrouwd en hij werkte daar voor een Joods bedrijf. Toen er geld ontbrak, kwam de Mossad en werd hij verhoord. Zo kwamen ze hem op het spoor. Uiteindelijk wist een Duitse spion hem te breken. Hij bekende en twee dagen later, op 31 augustus 1983, werd hij dood in zijn cel gevonden. Zelfmoord, een hartaanval? Omgebracht door de Mossad?’ (The Times, 3 aug. 2001)

3) Veel titels van de films, waarin James Coburn (31 aug. 1928. Overl. 18 nov. 2002, 26/27 Schorp. ?) speelde, geven aan welk type acteur hij was: The last hard Men, Bite the Bullet, Fire Power, High Risk, Hell is for Heroes, Face of a Fugitive, The Murder Men. Hij zei eens: ‘Als ze niet werken zijn acteurs saaie mensen, dat is hun natuurlijke toestand. Als ze niets te doen hebben, liggen ze er maar een beetje bij en worden ze dronken. Het is geen feest om met acteurs om te gaan. Vraag maar aan mijn vrouw.’ (Het Parool, 19 nov. 2002)

4) Zie bv. Het Sadistisch Universum (1964, De Bezige Bij): Monoloog van een Anglofoob.

Oorlog: 1 sept. 1939, begin van de Tweede Wereldoorlog.

Land: Libië (van Kaddafi).

Geboren: Marcia Clark, James Coburn, Vittorio Gassmann, Richard Gere, Ruud Gullit, W.F. Hermans, Willem de Merode ?, Mary Shelley, Johan Wagenaar, koningin Wilhelmina.

Overleden: Olga De Haas.

Verongelukt: prinses Diana (7.43),