De Verbondenheid

12 Stier
30 april – 1/2 mei
Het tijdveld De Verbondenheid.

Voetnoten

1) Op 1 Mei wordt de verbondenheid tussen alle werkende mensen op aarde gevierd. Daaruit voortvloeiend zien we het ontstaan van communistische heilstaten, gebaseerd op ‘verbondenheid’. Op 1 mei 1948 ontstond Noord Korea onder leiding van Kim Il Sung, op 1 mei 1961 verklaarde Fidel Castro Cuba tot een socialistisch land. Als we nu de kenmerken van dit tijdveld nog eens bezien begrijpen we waarom deze dictaturen zo lang kunnen standhouden: dit tijdveld is gunstig voor een langdurige samenwerking of relatie, op basis van een verbondenheid. Die kan moeilijk doorbroken worden.

2) 2 mei 1983. Première van My one and only, musical van Gerswhin.

Film: Citizen Cane.

Geboren: Edouard Balladur, Rita Coolidge (10.42), Teilhard de Chardin, Danielle Darrieux, Theo van Gogh (de broer), Catharina de Grote, de heilige Katharina, Ahmed Marchouch ?, Jack Paar, Jan Pelleboer, Jacques Rogge, William Shakespeare, Walter Slezak, Terry Southern, Marten Toonder.

Geëxecuteerd: Bin Laden, 2 mei 2011.