De Thebaanse kalender

Deze website bevat de voetnoten van het boek De Thebaanse Kalender. Deze voetnoten zijn citaten uit kranten, boeken en tijdschriften, die bepaalde aspecten van de tekst toelichten. Toen de tekst van het boek klaar was, bleek deze 1200 pagina’s te beslaan. Dat zou veel te dik zijn om te publiceren, ook daar niet alle voetnoten voor iedereen relevant zijn. De oplossing voor dat probleem is gevonden door de voetnoten op deze website te plaatsen.

De voetnoten, die de lezer hier aantreft, zijn nog ongecorrigeerd wat betreft spelling en typefouten. Dit gaat in de komende maanden gebeuren.
Bovendien blijf ik in de toekomst interessante feiten en data aan deze website toevoegen.

Met vriendelijke groet,

Gerben Hellinga

De Thebaanse Kalender. Uitgeverij Aspekt. € 27,95. ISBN 9789461531056

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.